เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ ลูกค้า ชาวจีน

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ ลูกค้า ชาวจีน วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ลูกค้าจำนวน 3 ท่าน

 

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน ลูกค้าคู่ฮันนีมูนชาวจีน

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน ลูกค้าคู่ฮันนีมูนชาวจีน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ลูกค้าจำนวน 2 ท่าน

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ ลูกค้า คุณเกตุ

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ ลูกค้า คุณเกตุ วันที่ 29 กันยายน 2559  ลูกค้าจำนวน 4 ท่าน

เช่าเรือยอร์ชภูเก็ต ถ่าย Pre-Wedding

เช่าเรือยอร์ชภูเก็ต ถ่าย Pre-Wedding วันที่ 14 กันยายน 2559

จำนวน 6 ท่าน

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ ลูกค้าชาวจีน

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ ลูกค้าชาวจีน วันที่ 13 กันยายน 2559

ลูกค้าชาวจีน (จำนวน 4 ท่าน)

ท่าน)

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ ลูกค้าชาวจีน

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ ลูกค้าชาวจีน วันที่ 12 กันยายน 2559

ลูกค้าชาวจีน (จำนวน 8 ท่าน)

 

 

เช่าเรือยอร์ชเกาะเฮ+Sunsetแหลมพรหมเทพ คุณเหม

เช่าเรือยอร์ช เกาะเฮ+Sunset แหลมพรหมเทพ วันที่ 4 กันยายน 2559

ชื่อลูกค้า คุณเหม (จำนวน 2 ท่าน)

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ ลูกค้า คุณพัทสพล

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ วันที่ 3 กันยายน 2559

ชื่อลูกค้า คุณพัทสพล (จำนวน 4 ท่าน)