วิธีการจอง/ชำระค่าบริการ

Posted on

วิธีการจอง/ชำระค่าบริการ

 1. เลือกข้อมูลบริการจากเราผ่าน www.zeasailingphuket.com หากลูกค้าสนใจต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือสั่งจองล่วงหน้า สามารถติดต่อหาเราได้ทุกวัน ผ่านทาง
   โทรศัพท์ : 09-5281-1858
   อีเมล์ : zeasailingphuket@gmail.com
   facebook messenger : http://m.me/zeasailingphuket
  LINE ID : @zeasailing
 2. เมื่อตกลงสั่งจองเรียบร้อยแล้ว ลูกค้าสามารถเลือกชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร ดังนี้
  ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาภูเก็ต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 537-4-23798-1 ชื่อบัญชี นายประชา บุญตันตราภิวัฒน์
  ธนาคารกสิกรไทย สาขาภูเก็ต บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 014-3-88500-3 ชื่อบัญชี นายชีวาสิษฎ์ รักษ์ธรรมกิจ
 3. ยืนยันหลักฐานการโอนเงิน โดยสามารถเลือกยืนยัน ได้ 3 วิธี
   อีเมล์ : zeasailingphuket@gmail.com (โดยการสแกนเอกสารการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล ส่งมาทางอีเมล์)
  แฟกซ์ : 0-7639-3524 (แฟกซ์เอกสารการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล)
  LINE ID : @zeasailing (ส่งไฟล์เอกสารการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล ผ่านทางโปรแกรม LINE)
   facebook messenger : http://m.me/zeasailingphuket (ส่งไฟล์เอกสารการโอนเงิน พร้อมระบุ ชื่อ-นามสกุล ผ่านทาง facebook messenger)
 4. เมื่อได้รับเอกสารยืนยันการโอนเงินแล้ว เราจะยืนยันการจองกลับถึงลูกค้า ภายใน 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการชำระเงินและข้อตกลงการให้บริการ

 1. เมื่อลูกค้าตกลงสั่งจองเรียบร้อยแล้ว จะต้องชำระเงินมัดจำอย่างน้อย 50% ของค่าบริการ ส่วนค่าบริการส่วนที่เหลือจะต้องชำระก่อนวันเดินทาง ตามวิธีชำระค่าบริการข้างต้น
 2. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งยกเลิกการเดินทางกรณีที่สภาพอากาศไม่เอื้ออำนวย หรือเกิดเหตุขัดข้องทำให้ไม่สามารถออกเรือได้ บริษัทฯยินดีคืนเงินค่าบริการให้ลูกค้าเต็มจำนวน
 3. หากลูกค้าแพ้อาหารชนิดใด หรืออยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีโรคประจำตัว กรุณาแจ้งให้ทราบตอนติดต่อสั่งจองเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า
 4. อนุญาตให้ลูกค้านำเครื่องดื่มแอลกอฮอร์ขึ้นมาบนเรือได้ กรุณาแจ้งความประสงค์ในขั้นตอนการสั่งจอง
 5. ลูกค้าควรเดินทางถึงท่าเทียบเรืออ่าวฉลองก่อนเวลาออกเรืออย่างน้อย 15-30 นาที
 6. เรือสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารสูงสุดได้ไม่เกิน 15 คน
 7. ราคาค่าบริการเช่าเรือได้ รวม ค่าอุปกรณ์ดำน้ำตื้น เสื้อชูชีพ มัคคุเทศก์ และ ประกันอุบัติเหตุนักท่องเที่ยว ไว้เรียบร้อยแล้ว
 8. ราคาค่าบริการเช่าเรือ ไม่รวม ค่าบริการรถรับส่งไป-กลับ ที่พัก-ท่าเทียบเรืออ่าวฉลอง และเป็นราคาที่ ไม่รวม ภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat 7%)