เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ ลูกค้า ชาวจีน

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน เกาะเฮ ลูกค้า ชาวจีน วันที่ 6 ตุลาคม 2559 ลูกค้าจำนวน 3 ท่าน