เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน ลูกค้าคู่ฮันนีมูนชาวจีน

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน ลูกค้าคู่ฮันนีมูนชาวจีน วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ลูกค้าจำนวน 2 ท่าน