เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ ลูกค้าชาวจีน

เช่าเรือยอร์ช เกาะไม้ท่อน+เกาะเฮ ลูกค้าชาวจีน วันที่ 12 กันยายน 2559

ลูกค้าชาวจีน (จำนวน 8 ท่าน)