เช่าเรือยอร์ช เกาะเฮ ลูกค้าคณะนักท่องเที่ยวชาวจีน

เช่าเรือยอร์ช เกาะเฮ ลูกค้าคณะนักท่องเที่ยวชาวจีน วันที่ 5 ตุลาคม 2559 ลูกค้าจำนวน 8 ท่าน